Boeit mij niet
campagne voor de provincie Utrecht

De Provincie is belangrijker dan je denkt, toch hebben de meeste mensen geen idee wat een provincie eigenlijk doet. In de afgelopen jaren is de Provincie Utrecht druk bezig geweest met het opstellen van de omgevingsvisie. Deze visie raakt iedereen, het gaat over schone energie, betaalbare woningen, leefbaarheid, gezonde natuur en nog veel meer. Maar waarom weten dan zo weinig mensen hiervan? En waarom is er maar een selecte doelgroep die van zich laat horen?

Doordat mensen vaak niet goed weten wat de Provincie Utrecht nou eigenlijk doet, kon de toekomstvisie ze in de eerste instantie ook niet zoveel schelen. De Provincie Utrecht kon wel wat creativiteit in haar communicatie gebruiken.

Hier hebben wij de ‘Boeit-mij-niet-campagne’ voor bedacht. Met deze campagne vragen we aandacht voor de toekomstvisie, wekken we bewustwording en veranderen we een passieve houding naar een actieve houding.

Een onderdeel van de campagne zijn de ‘toekomst-kijkers’. Deze kijkers laten je het uitzicht op de diverse plekken in de provincie Utrecht zien, met een extra laag eroverheen. Deze laag laat zien wat de gevolgen zouden kunnen zijn wanneer de Provincie Utrecht niets zou doen. Op de kijker zit een QR-code die je kunt scannen om meer te lezen over de omgevingsvisie van de provincie.

Luister hier naar reclame spotjes voor op de radio of voor een podcast:

contact

Kennismaken? You know what to do!